Βιβλιοθήκη

Αιφνίδιος θάνατος. Η συμβολή της απεικόνισης στη πρόβλεψη (πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα)

Από τον Συντονιστή Διευθυντή Καρδιολογίας κ.Α.Κρανίδη

Ακτινοβολία και καρδιά (πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα)

Από τον Συντονιστή Διευθυντή Καρδιολογίας κ.Α.Κρανίδη

Θεραπευτική αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών των ενηλίκων (πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα)

Από τον Συντονιστή Διευθυντή Καρδιολογίας κ.Α.Κρανίδη

Aξιολόγιση του ασθενούς με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και προοπτική επαναγγείωσης (πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα)

Από τον Συντονιστή Διευθυντή Καρδιολογίας κ.Α.Κρανίδη