Αποτελέσματα εκλογών ΠΙΕΔΚΑΡ 2014

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής – 13/6/2014

 

Την 13/6/2014 και από ώρα 18.30-21.00 στο κτίριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην εκλογική διαδικασία ψήφισαν 51 άτομα. Από την καλποδόχη εξήχθησαν 51 ψηφοδέλτια και από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων έγκυρα ήταν 51.

Την 19/6/2014, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ.Δ.Μπάμπαλη έγινε συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών του ΔΣ της ΠΙΕΔΚΑΡ.

Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ έχει ως ακολούθως:

– Πρόεδρος:                         Δημήτριος Μπάμπαλης

– Αντιπρόεδρος:                 Ιωάννης Καλλικάζαρος

– Γενικός Γραμματέας:      Γεώργιος Παπανάγνου

– Ταμίας:                               Χαράλαμπος Γράσσος

– Μέλος:                                Αθανάσιος Κρανίδης

– Μέλος:                                Θωμάς Μακρής

– Μέλος:                                Ιωάννης Μπαρμπετσέας

– Μέλος:                                Αθανάσιος Τρίκας

– Μέλος:                                Στυλιανός Χαντανής