11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Η πρώτη ανακοίνωση του 11ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων της ΠΙΕΔΚΑΡ είναι μια ευγενική χορηγία των εταιρειών ΕΛΠΕΝ και BAYER. Για να δείτε τη διαφήμιση παρακαλώ πατήστε εδώ.

19jan2016 page1

19jan2016 page4 19jan2016 page3