ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 09/06/2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΕΔΚΑΡ 2017-2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΤΑΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΑΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ