Βράβευση ενδιαφερόντων περιστατικών – Υποτροφίες μετεκπαίδευσης

Η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας, πιστή στους στόχους της, συνεχίζει να βοηθά τους νέους καρδιολόγους. Στα πλαίσια του 13ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων (28-30 Απριλίου 2018, Ξενοδοχείο Valis, Βόλος) θα βραβευτούν τα ενδιαφέροντα περιστατικά (μετά από αξιολόγηση) που θα παρουσιαστούν στις εξής κατηγορίες: Αρρυθμιολογία, Κλινική Καρδιολογία, Επεμβατική Καρδιολογία και Απεικονιστική Καρδιολογία.
Επίσης, η ΠΙΕΔΚΑΡ θα χορηγήσει υποτροφίες μετεκπαίδευσης (εσωτερικού ή εξωτερικού) σε νέους καρδιολόγους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: ηλικία έως 40 ετών, να έχουν λάβει τον τίτλο ειδικότητας, αποδοχή από το κέντρο στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν και να μην κατέχουν έμμισθη θέση.

Ολα τα ανωτέρω, μαζί με το πρόσφατο βιογραφικό τους σημείωμα μπορούν να σταλούν στο email: info.piedkar@gmail.com, το αργότερο έως 8/4/2018.